Confinaments_1

Ai, benvolgut combo fujieta + 18 2 + trípode + control des del mòbil.Fa aprop d’una setmana que te tenc present perquè trob que ens podem dur molt bé. I el confinament m’havia de dar el temps que habitualment no tenc.Però m’he trobat amb algunes dificultats que classific en dos grups: les que vessen de […]

Read More Confinaments_1