Licitacions públiques desastroses. FiraB

Avui ha acabat la FiraB! i fa setmanes que tenc al cap escriure aquest post. Malgrat hagi acabat no dedicaré ni 20 segons a avaluar la feina feta ni mirar com ha anat. És una fira que m’agrada, la trob necessària i no me pertoca a mi res més que animar a que hi hagi punts de trobada entre artistes i programadors per ajudar al teixit cultural de les Illes a rompre la insularitat i la doble insularitat.

El tema és que els serveis de la gestió de la fira, que penja de l‘Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), es liciten mitjançant un concurs públic amb dos lots. Un lot de disseny, comunicació i publicitat i un altre lot de producció i organització i gestió de les jornades professionals.

El contracte no té ni cap ni peus i és una vergonya. Està montat de tal manera que fa molt mal fer el seguiment de la rendició de comptes de l’execució però també el plantejament i pressupost de la feina.

Suls puc qüestionar (i tampoc molt profundament en termes administratius) el lot de comunicació, que ha guanyat Rata Cultura Expanda a qui tenc molt d’apreci i no dubt de la qualitat de la feina que els hagi dat temps de fer. El guanyador del lot de producció no sé qui és perquè a dia d’avui no s’ha actualitzat la informació a la plataforma pública de contractació.

Que sigui una vergonya perjudica a les agències de publicitat i comunicació grosses i petites que NO es varen presentar perquè els plecs no corresponien, des de l’inici, amb la feina que s’havia de fer de forma rigurosa i amb el compromís que vinculen les obligacions d’un contracte públic.

De fet, s’hi varen presentar tres empreses. Al lot de producció sols s’hi presentaren dues empreses. I no és que no hi hagi empreses de producció i comunicació que puguin fer la feina.

Per començar el contracte es fa públic dia 19 de juliol amb una data d’inici de contracte de dia 15 de juny. Un mes més tard. Igual és habitual, jo què sé, però molt normal no me paréix.

Aquí hi ha el plec administratiu i aquí el plec tècnic. Jo el plec administratiu l’he llegit per damunt, el tècnic amb una mica més de detall. Aquí l’anunci de licitació i aquí una modificació d’un termini.

Les empreses tenien 15 dies naturals per presentar la documentació de forma molt formal (valgui la redundància) amb annexes, justificacions de solvències tècniques, econòmiques i tot el què pertoqui. I l’IEB tenia 15-20 dies (segons els seus mateixos plecs) per constituïr la mesa per obrir els sobres de forma tot lo formal que un contracte d’aquesta quantitat de doblers (82.100€ de contracte, que se diuen aviat).

Idò convoquen a les empreses dia 19 d’agost per obrir els sobres, una setmana després del què diuen els plecs. Dia 19 no se constitueix la mesa perquè faltava un tècnic de l’IEB per poder-ho fer (quan si no vaig errada qualsevol tècnic de l’IEB que es trobàs al lloc de feina podia estar a la mesa).

I tornen convocar dia 21 d’agost. Dia 21 d’agost hi ha dues empreses per a comunicació i sols una per a producció que van a l’apertura de sobres.

Obrin els sobres i el que va guanyar la part econòmica en comunicació sols hi tenia els annexes amb les declaracions jurades. Faltava tota la documentació d’acreditació de solvència tècnica i administrativa. Aquesta documentació, que és un engorro, es fica als sobres per a que totes les empreses que hi participen tenguin accés a veure la informació i poder avaluar si és justa i s’avé a les condicions dels plecs. Es fa per un tema d’igualtat en les condicions de la concurrència.

M’han enviat la resolució, que no l’acta d’apertura dels sobres, on explicita que la documentació presentada per Rata Cultura Expandida és conforme i que es requereix la documentació acreditativa de la seva capacitat. 

Posiblement sigui legal que la falta total d’aquesta documentació es consideri com una petició de documentació acreditativa de la capacitat, però la veritat és que no és que faltàs un document que avalàs una acció determinada o un rebut bancari o una certificació d’hisienda. Faltava tota la documentació.

Es demana aquesta documentació i Rata Cultura Expandida va guanyar el concurs per una diferència amb Gestión8 de 50 cts. Varen comunicar l’adjudicació dia 11 de setembre. Poc més de tres setmanes abans de què començàs la Fira B! i per la quantitat del contracte: 19.635,00€ contra els 19.635,50€ de Gestión8. Gestión 8 també són colegues, que ens coneixem tots.

La cosa, però, és que dins els plecs tècnics hi havia un caramull de condicions que s’havien de cumplir i vàries penalitzades dins el plec administratiu amb multes per incumpliment.

  • S’havia de calendaritzar el material de comunicació amb un mínim de 60 dies abans que començàs la FiraB!
  • Havia d’haver un pla de comunicació redactat per un cap de comunicació que inclogués el pla de mitjans, publicitat i els continguts digitals amb un mínim de 40 dies
  • El disseny havia d’estar presentat per validar 30 dies abans
  • La distribució del material físic havia d’estar llest 40 dies abans de la fira

tasques_comuniacio_firab_Institut_estudis_balearics

Hi havia també el plantejament d’una bestreta que s’havia de sol·licitar abans de dia 04 del mes, que ja casi que no donava temps. L’empresa licitadora haurà hagut de córrer amb les despeses del pagament de publicitat, impressió de materials…

Als plecs administratius es baixa al detall del % de solvència tècnica i econòmica que s’havia de justificar, però de veres que no ho trob rellevant ara. Més que res perquè fos quin fos no s’hauria pogut avaluar en igualtat per a tots els licitadors perquè no estava presentat.

La realitat a dia d’avui és que la feina s’ha hagut de fer amb el temps i mitjans disponibles, que per res eren els plantejats al concurs. De tres mesos a tres setmanes.

Tot i que potser Rata Cultura Expandida ja sabia que guanyaria el concurs per la diferència econòmica i la igualtat en la puntuació dels barems objectius, no basta per fer una feina amb les condicions, condicionants i exigències que s’exposava al projecte. I Rata Cultura Expandida podria cobrar la totalitat del concurs guanyat.

No sé com es farà la rendició de comptes, el seguiment de la feina feta i cobrada segons els contractes. Hi ha una part de la feina que s’ha de fer independentment del temps del contracte, però la realitat és que 19.000€ és la quantitat proposta per a tres mesos llargs de feina i no per a tres setmanes.

El tema és que ens queixam de la precarització de la feina, de que el sector públic ha de ser un proveïdor fiable per a les empreses locals, que si guanyen els concursos sempre els mateixos i que si la feina no té perquè esser l’adequada i que si jo què sé… Si els concursos públics estan pintants amb tan tan tan poc rigor, no hi ha feina digna a fer. Ni concurs a defensar. Ni sector públic generador de feina ni d’igualtat ni res de res.

Per a fer-ho amb una mica més de rigor, lo seu, pens, hagués estat cancelar aquest concurs. No és executable de cap manera.

A més des del principi, que es va publicar un mes després de la data d’inici, ja què voleu que vos digui… Això condiciona tots els altres terminis i les penalitzacions dels plecs administratius i la dinàmica de la comunicació de la fira… I tota la lògica amb què està montat.

Si cancelen el concurs i fan un menor especificant les feines, demanant tres pressuposts… No sé… Alguna cosa que no traslladàs ara un concurs que no sé com es pot considerar míniment rigurós i que no fa bé a la institució ni al teixit professional de comunicació.

No sabem ni sabrem mai les empreses que s’hi haguessen pogut presentar proposant formes innovadores, diferents, personals de fer la comunicació. Fent feina d’aquesta manera es segueix una inèrcia d’allò fet anys anteriors i del dia a dia.

Per no dir que no sabem si no hi ha pogut haver tasques pagades dues vegades i feta una, perquè alguna cosa en comunicació i disseny de la FiraB! si s’havia fet, perquè és que era imprescindible. No es pot començar la comunicació d’un projecte així a tres setmanes vista.

I ens hem de començar a queixar. Hem de començar a fer públiques aquestes coses. Perquè si conseguim que sigui rigurós serà igual que manifestem públicament aquestes coses. No hauriem de patir si des de les nostres empreses hem reclamat o ens hem queixat o ens “miren malament” o no estan contents amb qui hagi guanyat un concurs perque va dir a twitter o va fer un post al seu bloc… Es tracta d’administar doblers públics respecte de necessitats ben plantejades enfocades a resultats, objectius i qualitat en la feina, i d’acord amb una normativa que asseguri la lliure concurrència.

Al final com que tots ens coneixem i tots som colegues i ja sabem com van les coses i l’administració pública és lenta i no diré res o no me tornaran cridar.. amb aquest sant l’enterram.

Si els concursos de producció (que són més complexes i més cars) també van així estam arreglats.

Al concurs plantejen que s’ha de presentar una avaluació de la fira per plantejar propostes de millora en properes edicions. No sel’s acudirà revisar la seva feina a veure com es pot fer un altre any? Si la fira s’ha de seguir fent, i som moltes les que trobam que s’ha de seguir fent, les bases d’aquest concurs no haurien de variar gair. No se pot tractar amb més previsió?

2 pensaments sobre “Licitacions públiques desastroses. FiraB

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s